BC de Zwaluwen schrijft historie! De droom van voorzitter Jeffrey Volkert komt eindelijk uit; BC de Zwaluwen gaat een eigen sportaccommodatie bouwen én exploiteren. Op de ALV van 17 april jongstleden hebben de 13 aanwezige leden unaniem gestemd voor dit plan. Om dit alles te financieren sluit de vereniging een renteloze lening af van 1.3 miljoen euro. De voorzitter wist de 13 leden ervan te overtuigen dat in ruil voor deze financiering het risico onder de 120 leden van de Zwaluwen verdeeld kan worden. Dat komt neer op een aansprakelijkheid van een kleine € 11.000,- per individueel lid. Weliswaar wordt de contributie met ingang van het nieuwe kalenderjaar verhoogd, maar het risico is te verwaarlozen volgens het bestuur. De architect is inmiddels met de eerste schetsen gestart en de realisatie van de sporthal wordt medio 2021 verwacht.

Beste leden van BC de Zwaluwen, dit is natuurlijk een onzin bericht. Nep, fake nieuws zou Trump zeggen. Maar het is ernstig om te constateren dat slecht 13 leden van BC de Zwaluwen de ALV hebben bezocht en dat is dan incl. bestuur, commissieleden en andere vrijwilligers. De ALV, de Algemene Leden Vergadering is het moment om voor het belang van ieder individueel lid en de vereniging in zijn totaliteit op te komen. De leden hebben het bestuur en de commissies het vertrouwen gegeven de vereniging te leiden. Op de ALV willen het bestuur en de commissies zich verantwoorden en kunnen wij als leden het kader van de vereniging toestemming geven om het voorgestelde beleid uit te voeren. Hier hebben alle leden belang bij, want alleen als alles goed geregeld wordt, kunnen we ongestoord onze sport blijven beoefenen. Dan is het fair om één keer per jaar acte de presents te geven op de ALV. En wie weet kunnen we het dan samen nog mooier en leuker maken. Dus zullen we afspreken dat we het volgend jaar ons uiterste best doen om een keer echt historie te schrijven, volle bak op de ALV? Ik reken op jullie aanwezigheid en ik ben bereid om mijn stoel beschikbaar te stellen als er te weinig zitplaatsen zouden zijn.

Marcel van Etten

PS ik wens het bestuur en de commissies veel succes en wie weet komen onze verenigingsdromen nog eens een keer echt uit.

bcdezwaluwen.nl