Vind je het leuk om te badmintonnen, maar zou je dit meer willen doen en graag beter willen worden? In Noord-Brabant zijn verschillende trainingscentra die ruimte bieden voor junioren tot 16/17 jaar. Zo is er de Noord-Brabantse Badminton Jeugdselectie (NBBJ) in Boxtel en een Regionaal Training Centrum in Breda. 
Voor deze badmintonscholen dien je deel te nemen aan een voorspeeldag. Op deze dag speel je wedstrijden en doe je oefeningen met andere kinderen en wordt er een selectie gemaakt.

Op dit moment speelt Jayden Volkert bij de NBBJ. In het verleden hebben diverse senioren competitiespelers bij deze trainingscentra extra getraind. 

NBBJ

Voorspeeldag Kringtraining 2021
Inventarisatie
Aan alle jeugdtrainers, jeugdbegeleiders en technische (Jeugd)commissies,


Elk jaar organiseert de Noord-Brabantse Badminton Jeugdselectie(NBBJ) een voorspeeldag . Met als uitgangspunt het volgen van een kringtraining ,welke uit 8 trainingsmomenten bestaat van elk 2 uur.


Ook tijdens dit vervelende Coronatijdperk gaan wij ( rekening houdend met alle maatregelen welke op dat moment van toepassing zijn) dit bij voldoende deelname organiseren. Voor ons als NBBJ is het noodzakelijk om eerst de aanmeldingen en voorkeuren te inventariseren ,alvorens wij een keuze maken.

Er zijn een aantal mogelijkheden v.w.b. deelname aan de kringtraining medio eind februari/maart 2021:
a)Dinsdags van 17.30/19.30 in sporthal de Braken te Boxtel
b)Zaterdags van 10.00-12.00 in sporthal de Braken te Boxtel
c)Zaterdags van 10.00-12.00 in sporthal Ussenstelt te Oss.

De voorspeeldag zal dan 2 tot 3 weken voorafgaande  de kringtraining plaatsvinden
De deelname  aan de voorspeeldag is gratis, de kosten voor de kringtraining  zijn € 65-  voor 8 keer trainen.De voorspeeldag zal starten met een algemene introductie van de trainersstaf versus scouts van de NBBJ, waarna een collectieve warming-up zal plaatsvinden. Na een aantal basis slag en -loopvaardigheden zullen er korte wedstrijdjes gespeeld worden.
De selectiecriteria voor deelname aan de kringtraining zijn de volgende:
* Alg. motorische vaardig en groeimogelijkheden, met name gericht op voldoende of aan te leren badminton vaardigheden.
* Oog-hand-coördinatie, met én zonder racket
* Motivatie (De wil om te trainen en leren om dit vervolgens om te zetten in een wedstrijd)
* Beschikken over de universele en of shakehandsgrip.
* Het kunnen brengen en halen van de spelers door ouder(s ) en /verzorger(s)

De Kringtraining heeft als primair doel jeugdige badmintonners/sters t/m 15 jaar 8 trainingen van elk 2 uur aan te bieden met spelers van zoveel als mogelijk gelijkwaardige kwaliteit en kwantiteit onder leiding van gelicenseerde badmintontrainers SLB2 t/m SLB4. (SL = Sportleider)
Tevens heeft de kringtraining als secundair doel eventueel geselecteerde spelers een plaats aan te bieden binnen de badmintonschool. Tijdens de voorspeeldag zal door onze trainingsstaf een 1e selectie worden gemaakt uit de deelnemers.  Daarna zal deze (groep) selectie d.m.v. een 8-tal aanvullende trainingen (de zgn. kringtrainingen) uitvoerig getraind (getest) worden op technisch, fysiek en mentaal gebied. Afsluitend kunnen na voordracht en committent van ouder(s )en /of verzorger() als spelers worden aangenomen
Parallel aan de voorspeeldag zal door de hoofdtrainer van NBBJ informatie versterkt worden aan ouder(s) en/of verzorger(s), trainers, bestuursleden  van de club waar uw kind traint en alle overige betrokkenen ,over de voortgang van/na de kringtraining en rand voorwaardelijke zaken van de NBBJ.

Voor hen, die niet bekend zijn met de NBBJ Dunlop Badmintonschool, een korte toelichting:
De Noord-Brabantse Badminton Jeugdselectie(NBBJ) is een talentencentrum waar badmintonspelers opgeleid worden in een door Badminton Nederland(BNL) met 2 sterren gecertificeerde Badmintonschool.


Gedurende 35 weken wordt o.l.v. gelicenseerde trainers (SL2 t/m SL4), meerdere keren per week niveau getraind in Boxtel.
De badmintonschool is het eerste vangnet voor getalenteerde jeugdspelers richting mogelijk topbadminton.
Doelstelling badmintonschool is om primair d.m.v. aanbieden kwalitatief goede trainingen en kwantitatief spelers van gelijkwaardig niveau en of leeftijd, betere badmintonners te maken en secundair indien van toepassing een aanzet te geven richting topsport. 

 Uw kind kan zich aanmelden met de volgende gegevens: voor/achternaam, geboortedatum, telefoonnummer of 06 nummer, vereniging, voorkeur locatie kringtraining a), b) of C Medio begin februari ontvangt u een mail met de voorkeur van dag / locatie en alle overige relevante gegevens.

Bij aanmelden en of overige informatie graag een mail sturen aan hoofdtrainer@nbbj.nl

 
Met sportieve groet, Bestuur NBBJ, namens deze
Leon Florentinu


RTC Breda

Beste verenigingen, 

Via deze mail wil ik jullie informeren over het initiatief om de mogelijkheden te onderzoeken voor het opstarten van een Regionaal Trainingscentrum (RTC) in Breda in samenwerking met de gemeente Breda.  Momenteel hebben we in het topsportprogramma van Badminton Nederland 4 RTC’s (Arnhem, Eindhoven, Den Haag en in Almere). In deze mail treffen jullie algemene informatie over een RTC en specifiek over de situatie met betrekking tot het initiatief in Breda. Wat is een RTC:een RTC is een officieel regionaal trainingscentrum van Badminton Nederland. Het is een kenniscentrum waar spelers en trainers zich kunnen ontwikkelen en een volgende stap richting de top kunnen zetten.  

Doel van een RTC:

Op een RTC trainen de meest talentvolle spelers uit de regio met als doel de spelers via een structureel en goed begeleid programma richting de NJS (Nationale Jeugd Selectie) en uiteindelijk de S-1 selectie (fulltime programma voor spelers tussen de 16 en 22 jaar op Papendal) te brengen. Onderstaand zijn in het kort de verschillende fases van het gehanteerde topsport piramide van het topsportprogramma van Badminton Nederland weergeven.·       

De start van het hele opleidingsprogramma ligt bij de verenigingen.·       Vanuit de vereniging gaan talentvolle spelers op jonge leeftijd vaak ergens een extra training volgen, dit kan een extra club training zijn of bijv bij een badmintonschool.·       

De stap erna is het RTC, het RTC biedt 4 ochtenden in de week trainingen aan. Talentvolle kinderen kunnen al starten op een RTC vanaf 10-11 jaar (dan trainen ze 2 dagen in de week mee in combinatie met de basisschool). Kinderen vanaf 12 jaar tot ongeveer 16/17 trainen 4 dagen in de week en combineren dit met de middelbare school. Alle RTC’s zijn ook verbonden aan een lootschool of een topsportschool, zodat de combinatie trainen en school gemaakt kan worden. Voor een RTC wordt je als speler geselecteerd door een van de RTC / Nationale coaches. 

Wij informeren jullie hierover omdat we samen met Gemeente Breda kijken of we vanaf volgend seizoen (augustus 2021) een RTC kunnen starten in Breda. Zoals jullie wellicht weten wordt er in Breda een nieuw Topsportcentrum gebouwd, wat naar verwachting in 2022 klaar zou moeten zijn.Mochten wij een RTC kunnen starten in Breda dan is het doel om vanaf 2022 in dit nieuwe Topsportcentrum te gaan trainen. Om bovenstaande waar te kunnen maken, zullen we eerst inzicht moeten krijgen in de talentvolle spelers die in en rondom Breda wonen en spelen. We hebben het bereik richting Breda gezet op ongeveer maximaal 45 minuten rijden.

Om dit inzicht te krijgen willen wij een voorspeeldag houden voor RTC Breda, deze staat gepland op zaterdag 20 februari van 10:00 – 12:00.  Daarnaast willen we jullie als verenigingen ook uitnodigen op zaterdag 20 februari van 13:00 – 14:30 om jullie mee te nemen in het verhaal achter het RTC, topsport in Nederland en wat jullie bijdrage is vanuit de verenigingen, maar ook wat krijgen jullie terug vanuit de topsport voor de verenigingen. Graag informeren we jullie vanuit Badminton Nederland door hierover samen in gesprek te gaan en jullie vragen e.d. te beantwoorden. Wij willen jullie vragen om talentvolle spelers van jullie club/vereniging te enthousiasmeren om mee te komen doen bij de voorspeeldag. Na afloop van de voorspeeldag zullen wij een terugkoppeling doen naar de spelers of ze geselecteerd worden voor het RTC. Aanmelden voor de voorspeeldag kan via een mail naar: topsport@badminton.nl Graag even bij de aanmelding vermelden:

Naam: 
Adres: 
Geboortedatum: 
Vereniging: 
Tel nummer: 
Email adres: 

 En aanmelden voor de bijeenkomst voor verenigingen kan ook door een mail te sturen naar topsport@badminton.nl

Naam vereniging: 
Wie zijn aanwezig: 
Email adres: 

Wij hopen op jullie medewerking en enthousiasme om samen met ons en Gemeente Breda te kijken of we talentontwikkeling een mooi plekje kunnen gaan geven in Breda

bcdezwaluwen.nl