Vrijwilligers bedankt!

Vrijwilligers bedankt!

Beste vrijwilliger van de Zwaluwen
 
Op 7 januari proostten we tijdens de nieuwjaarsborrel op weer een nieuw jaar
De planning voor de clubkampioenschappen en het Start-up toernooi lag al klaar.
 
Zorgeloos werd de competitie uitgespeeld, met handhaving en een kampioen.
En keken de competitiespelers alweer uit naar het volgende seizoen.
 
Ook op vrijdagavond trainden de jeugdspelers fanatiek met elkaar.
Onze trainers en assistenten staan onvermoeibaar iedere week voor ze klaar.
 
In maart werd alles anders, het Corona-virus woekerde in ons land.
Het advies was: schud geen handen en houd anderhalve meter afstand.
 
Maar al snel was dat niet genoeg, en werd thuisblijven de plicht.
Voor we het wisten, gingen ook de deuren van Sporthal De Drie Linden dicht.
 
De clubkampioenschappen werden afgelast en je racket bleef in de tas.
Lange weken zonder badminton is wat het vervelende gevolg hiervan was.
 
In mei was wel de Algemene Leden Vergadering, maar dit keer digitaal.
En zagen we elkaar weer voor het eerst buiten de badmintonzaal.
 
Gelukkig werd het snel beter, en konden we weer aan de slag.
Al snel stonden veel Zwaluwenaren op de baan met een grote glimlach.
 
Heel de zomer blijven badmintonnen was voor veel spelers de wens.
Dat konden we regelen voor de jeugd en senioren met de nodige social distance.
 
In augustus wist de sponsorcommissie een mooi bedrijf te verleiden.
Met DOB Buildings op onze shirts gaan we ervoor, op naar betere tijden.
 
In september startten de trainingen weer voor het nieuwe seizoen.
Met Henk, Edwin en Jürgen worden we vast weer kampioen!
 
Het vergt dit jaar wat extra moeite en de regels veranderen iedere week,
maar dankzij jouw inzet als vrijwilliger liet je de club niet in de steek!
 
We willen je graag bedanken voor al je inzet en positiviteit.
Al gaat het dit jaar niet met een vrijwilligersactiviteit…
 
We geven je graag iets lekkers wat past bij deze tijd van het jaar.
Bedankt, BC de Zwaluwen is je onwijs dankbaar!
 
Met sportieve groet,
Het bestuur van BC De Zwaluwen

6-11 corona Update

6-11 corona Update

Beste Zwaluwen,


Naar aanleiding van de persconferentie van 4 november verandert de manier van vrijspelen op de vrijdagavond. Er mag met maximaal 2 personen gesport worden en groepslessen zijn verboden. Vooralsnog kan de vrije speelavond doorgaan maar met aangescherpte regels. De kerngedachte is om het aantal onderlinge contacten zoveel mogelijk te beperken. Hier willen we als Zwaluwen graag aan meewerken, sowieso in het belang van ieders gezondheid en ook om te helpen ervoor te  zorgen dat de lockdown zo kort mogelijk hoeft te duren.

Voor badminton is van belang:     

 • Dat er in groepjes van maximaal 2 personen samen/onderling gesport mag worden, met steeds een afstand zowel bínnen als tussen de groepjes van tenminste 1,5 meter.
 • Voor spelers onder de 18 jaar gelden bovenste regels niet.
 • We zijn dus in beginsel met niet meer dan 18 personen in de zaal. Tenzij er spelers jonger dan 18 jaar bij zijn, dan kan het iets meer zijn (maar nog steeds maximaal 30)

Wat betekent dat voor de vrijspeelavond op vrijdagavond van 20:00-22:30 uur?

Concreet komt het erop neer dat een groepje van maximaal 2 personen samen één baan mag gebruiken om te singelen. Het is niet de bedoeling dat er onderling tussen verschillende groepen gerouleerd wordt. Daarbij is het verplicht om jezelf per avond in te schrijven zodat we ons aan de registratieplicht houden en het aantal spelers in de zaal kunnen monitoren. 

Voor de inschrijving op vrijdagavond maken we gebruik van online reserveren via de app Woosh! Deze app is in opdracht van Badminton Nederland ontwikkeld. Voor meer informatie over de app Woosh! bekijk de video: https://www.youtube.com/watch?v=kK_dgvpgIV8/ 

 Hoe werkt het?

 • Download de app Woosh! op je telefoon of tablet. Je herkent de app aan het shuttle-logo.
 • Maak een gebruikersaccount aan. Geef bij je vereniging als lidnummer je bondsnummer op, je wordt dan automatisch herkend als lid van BC de Zwaluwen. Dit is nodig om te kunnen reserveren.
 • Hierna kun je zoeken bij speellocatie naar ‘Zwaluwen’ en een baan reserveren voor de vrijdagavond.
 • Je kunt jezelf en 1 ander persoon op die reservering plaatsen. Let op, de ander die je aanmeldt moet ook een Woosh! account hebben, via de app kun je ze dan selecteren.
 • Je moet een reservering maken van minimaal 2 personen
 • De banen zijn beschikbaar van 20.15u tot 22.15u. Dit in verband met de wisseling tussen de jeugd en senioren aan het begin, en de tijd die nodig is voor het opruimen en desinfecteren aan het einde van de avond. Je reserveert dus met je groepje van 2 personen één baan de gehele speelavond.

 Er is één uitzondering op de alleen-singelen-regel:

 • Junioren tot 18 jaar die normaal gesproken al bij de senioren meespelen, mogen onderling dubbelen/mixen op één  baan, als ze een groepje van 4 kunnen maken, mits alle 4 de spelers jonger zijn dan 18.

Kan iedereen spelen?

Op dit moment kunnen we niet inschatten wat de animo is. Er kunnen per avond maar maximaal 18 spelers terecht (dus 9 groepjes van 2 personen), en daarnaast moeten we eventuele wijzigingen in het gebruik van de zaal tijdig doorgeven aan de gemeente. Mocht je je willen inschrijven en het blijkt dat alles al bezet is, geef dit dan svp bij ons aan. Op die manier weten we hoe groot de animo is, en dan kunnen we bekijken wat er nog mogelijk is, of voorrang geven voor de volgende keer. Uiteraard willen we iedereen in de gelegenheid stellen om te spelen.

Belangrijk om dit goed te laten verlopen is:

 • Dat je uiterlijk vrijdagochtend om 10:00u gereserveerd hebt voor die avond.
 • Dat je alleen kunt komen spelen als je een (niet geannuleerde) reservering hebt via Woosh! Spontaan naar de sporthal komen om te kijken of je kunt spelen is dus tijdelijk niet de bedoeling.
 • Dat je op het tijdstip van de reservering aankomt en niet eerder.
 • Dat je op de speelavond in je bubbel van 2 personen blijft en niet gaat mengen met andere groepjes
 • Dat je je houdt aan de al langer geldende Coronamaatregelen: was je handen, houd 1,5m afstand, ontsmet de spullen bij het opruimen etc.
 • Als je klachten hebt, blijft je thuis. In dat geval is het de bedoeling om via Woosh je reservering te annuleren. Een andere speler kan dan die plaats innemen, deze persoon moet dan wel zelf nog even reserveren.

Tenslotte: de gemeente gaat strenger toezien op de handhaving van de maatregelen. Als er te veel mensen zijn, of we houden ons niet goed aan de maatregelen, kan de beheerder mensen wegsturen of de speelavond beëindigen. Dat willen we uiteraard voorkomen, dus vragen we je om je zo goed mogelijk aan de regels te houden en mee te werken aan het zo kort mogelijk laten duren van de lockdown. Daarnaast wordt er ook geadviseerd om bij binnenkomst en weggaan van de sporthal een mondkapje te dragen. Tijdens het spelen is het dragen van een mondkapje niet nodig. Mocht je vragen hebben of tegen problemen aanlopen met reserveren, stuur dan svp een mail naar secretaris@bcdezwaluwen.nl

Succes en gezondheid!

Het bestuur

6-11 corona Update

14-10 Corona update

Beste Zwaluwenspelers, 
Zoals iedereen al wel weet gelden er nieuwe maatregelen voor de sportwereld om het coronavirus in te dammen. Zo ook voor BC de Zwaluwen. 


Nieuwe richtlijnen badminton:

 • Tot en met 17 jaar: voor de jeugd zijn er geen beperkingen. Ze mogen blijven badmintonnen ook in teamverband. Alleen competitiespelen is niet mogelijk. 
 • Boven de 17 jaar: badminton wordt niet als teamsport gezien, maar we moeten wel de 1,5 meter handhaven. Dit komt er op neer dat er geen dubbels gespeeld mogen worden, maar dat er wel single-trainingen verzorgd mogen worden met een maximum van 30 personen in de sporthal. 

(bron: https://www.badminton.nl/nieuws/impact-nieuwe-coronamaatregelen-op-badminton)


Er zijn dus wel mogelijkheden om te blijven badmintonnen, maar voor senioren geldt 2 personen per baan. Dit is echter een flinke uitdaging om dit snel organisatorisch voor elkaar te krijgen. We zijn o.a. afhankelijk van de gemeente en andere huurders van de zaal. Met de huidige opzet kunnen we de nieuwe maatregelen niet waarborgen. Daarom hebben we besloten om deze week de senioren training en de vrije speelavond voor senioren en recreanten te laten vervallen. We hopen volgende week wel weer een shuttle te kunnen slaan volgens de nieuwe richtlijnen, met wellicht meer banen en/of een aangepast trainingsrooster of reserveringssysteem. Maar ook dit is geen zekerheid. We gaan in elk geval de komende dagen uitzoeken wat er kan , en wat de beste manier is.

Donderdag 15 oktober: training 19:00 – 22:00 uur

Deze trainingsavond is afgelast.


Vrijdag 16 oktober: jeugdtraining 18:30 – 20:00 uur

De jeugdtraining gaat door volgens normale gang van zaken. Dat wil zeggen: blijf thuis bij klachten, desinfecteer je handen bij binnenkomst, houdt 1,5 meter afstand van de trainer, geen ouders/verzorgers in de zaal, desinfecteer na afloop alle harde materialen en ga gelijk na de training naar huis. 


Vrijdag 16 oktober: vrij spelen senioren en recreanten 20:00 – 22:30 uur

Deze speelavond is afgelast.


Competitiewedstrijden

De competitiewedstrijden van de jeugd en de senioren worden de komende 4 weken stilgelegd. Vanuit Badminton Nederland volgt later bericht of deze wedstrijden nog ingehaald moeten worden of komen te vervallen. 

Volgende week volgt er nieuw bericht vanuit het bestuur met meer informatie over de badminton mogelijkheden.
Wij rekenen op jullie begrip en geduld, en hopen dat iedereen gezond blijft!

Met sportieve groet,
Het bestuur van BC de Zwaluwen

Jeffrey, Bart, Cindy, Aafke en Joyce

Geen badminton ivm Corona-virus

Geen badminton ivm Corona-virus

Donderdagmiddag 12 maart j.l. zijn er nieuwe adviezen gegeven vanuit het RIVM en NOCNSF. Het NOCNSF adviseert haar leden om alle clubactiviteiten, waaronder sportwedstrijden af te gelasten (bron). Badminton Nederland heeft hierop gereageerd en heeft alle toernooien die tot 6 april staan ingepland afgelast. (bron)

We voelen ons als bestuur genoodzaakt om deze oproep te volgen en hebben daarom besloten om alle clubactiviteiten tot en met 6 april af te gelasten. Onder clubactiviteiten verstaan we de trainingen (jeugd en senioren), speelavonden op vrijdag, wedstrijden bond- en regiobeker, competitiewedstrijden thuis- en uit (bravo-competitie) 
Ook zullen de deelnemers van de bekerwedstrijden (bond en regio), midweek- en bravocompetitie nog apart worden geïnformeerd over hun wedstrijden.

Ook de clubkampioenschappen zullen worden verplaatst naar een andere datum. Zodra we hier meer over weten, informeren we jullie. De Algemene Leden Vergadering (ALV) van woensdag 15 april staat vooralsnog gepland.  

We vinden het ontzettend jammer om deze stappen te moeten nemen. We vinden echter wel dat we als club onze verantwoordelijkheid moeten nemen door nu deze stappen door te voeren, zodat we een verdere verspreiding van het corona-virus zo goed mogelijk tegen kunnen gaan en hopelijk snel weer terug kunnen naar de normale gang van zaken.
We hopen op jullie begrip en zullen jullie zo goed mogelijk op de hoogte houden van de situatie. Mochten jullie nog vragen hebben, dan horen we dat graag. Het belangrijkste is nu om gezond te blijven!

Bedankt voor je medewerking en begrip
Met vriendelijke groet
Het Bestuur

bcdezwaluwen.nl