Blessuretarief

Vanwege de lagere verwachte uitgaven zal v.w.b. de clubcontributie voor het 1e kwartaal voor iedereen het ‘blessuretarief’ worden gehanteerd, oftewel een bedrag van € 10,-. Daarnaast wordt de ledencontributie van Badminton Nederland in rekening gebracht, deze bedraagt dit jaar € 14,55 per persoon.  De incasso van deze bijdragen zal de komende week plaatsvinden.

Omdat de competities gestopt zijn door de bond, zullen wij bekijken of een gedeeltelijke teruggave van de betaalde competitiebijdrage aan de competitiedeelnemers mogelijk is. Dit hangt ondermeer af van wat de bond gaat doen met de bijdrages die zij weer van de clubs ontvangen hebben. Wanneer hier meer zicht op is, horen jullie (de competitiespelers) dat uiteraard.

Verder kijken wij natuurlijk ook verenigings-breed naar de financiële conclusies van het jaar 2020 en komen hier t.z.t. op terug, naar verwachting zal in april een ALV worden gepland.

bcdezwaluwen.nl