Beste Zwaluwen,


Naar aanleiding van de persconferentie van 4 november verandert de manier van vrijspelen op de vrijdagavond. Er mag met maximaal 2 personen gesport worden en groepslessen zijn verboden. Vooralsnog kan de vrije speelavond doorgaan maar met aangescherpte regels. De kerngedachte is om het aantal onderlinge contacten zoveel mogelijk te beperken. Hier willen we als Zwaluwen graag aan meewerken, sowieso in het belang van ieders gezondheid en ook om te helpen ervoor te  zorgen dat de lockdown zo kort mogelijk hoeft te duren.

Voor badminton is van belang:     

 • Dat er in groepjes van maximaal 2 personen samen/onderling gesport mag worden, met steeds een afstand zowel bínnen als tussen de groepjes van tenminste 1,5 meter.
 • Voor spelers onder de 18 jaar gelden bovenste regels niet.
 • We zijn dus in beginsel met niet meer dan 18 personen in de zaal. Tenzij er spelers jonger dan 18 jaar bij zijn, dan kan het iets meer zijn (maar nog steeds maximaal 30)

Wat betekent dat voor de vrijspeelavond op vrijdagavond van 20:00-22:30 uur?

Concreet komt het erop neer dat een groepje van maximaal 2 personen samen één baan mag gebruiken om te singelen. Het is niet de bedoeling dat er onderling tussen verschillende groepen gerouleerd wordt. Daarbij is het verplicht om jezelf per avond in te schrijven zodat we ons aan de registratieplicht houden en het aantal spelers in de zaal kunnen monitoren. 

Voor de inschrijving op vrijdagavond maken we gebruik van online reserveren via de app Woosh! Deze app is in opdracht van Badminton Nederland ontwikkeld. Voor meer informatie over de app Woosh! bekijk de video: https://www.youtube.com/watch?v=kK_dgvpgIV8/ 

 Hoe werkt het?

 • Download de app Woosh! op je telefoon of tablet. Je herkent de app aan het shuttle-logo.
 • Maak een gebruikersaccount aan. Geef bij je vereniging als lidnummer je bondsnummer op, je wordt dan automatisch herkend als lid van BC de Zwaluwen. Dit is nodig om te kunnen reserveren.
 • Hierna kun je zoeken bij speellocatie naar ‘Zwaluwen’ en een baan reserveren voor de vrijdagavond.
 • Je kunt jezelf en 1 ander persoon op die reservering plaatsen. Let op, de ander die je aanmeldt moet ook een Woosh! account hebben, via de app kun je ze dan selecteren.
 • Je moet een reservering maken van minimaal 2 personen
 • De banen zijn beschikbaar van 20.15u tot 22.15u. Dit in verband met de wisseling tussen de jeugd en senioren aan het begin, en de tijd die nodig is voor het opruimen en desinfecteren aan het einde van de avond. Je reserveert dus met je groepje van 2 personen één baan de gehele speelavond.

 Er is één uitzondering op de alleen-singelen-regel:

 • Junioren tot 18 jaar die normaal gesproken al bij de senioren meespelen, mogen onderling dubbelen/mixen op één  baan, als ze een groepje van 4 kunnen maken, mits alle 4 de spelers jonger zijn dan 18.

Kan iedereen spelen?

Op dit moment kunnen we niet inschatten wat de animo is. Er kunnen per avond maar maximaal 18 spelers terecht (dus 9 groepjes van 2 personen), en daarnaast moeten we eventuele wijzigingen in het gebruik van de zaal tijdig doorgeven aan de gemeente. Mocht je je willen inschrijven en het blijkt dat alles al bezet is, geef dit dan svp bij ons aan. Op die manier weten we hoe groot de animo is, en dan kunnen we bekijken wat er nog mogelijk is, of voorrang geven voor de volgende keer. Uiteraard willen we iedereen in de gelegenheid stellen om te spelen.

Belangrijk om dit goed te laten verlopen is:

 • Dat je uiterlijk vrijdagochtend om 10:00u gereserveerd hebt voor die avond.
 • Dat je alleen kunt komen spelen als je een (niet geannuleerde) reservering hebt via Woosh! Spontaan naar de sporthal komen om te kijken of je kunt spelen is dus tijdelijk niet de bedoeling.
 • Dat je op het tijdstip van de reservering aankomt en niet eerder.
 • Dat je op de speelavond in je bubbel van 2 personen blijft en niet gaat mengen met andere groepjes
 • Dat je je houdt aan de al langer geldende Coronamaatregelen: was je handen, houd 1,5m afstand, ontsmet de spullen bij het opruimen etc.
 • Als je klachten hebt, blijft je thuis. In dat geval is het de bedoeling om via Woosh je reservering te annuleren. Een andere speler kan dan die plaats innemen, deze persoon moet dan wel zelf nog even reserveren.

Tenslotte: de gemeente gaat strenger toezien op de handhaving van de maatregelen. Als er te veel mensen zijn, of we houden ons niet goed aan de maatregelen, kan de beheerder mensen wegsturen of de speelavond beëindigen. Dat willen we uiteraard voorkomen, dus vragen we je om je zo goed mogelijk aan de regels te houden en mee te werken aan het zo kort mogelijk laten duren van de lockdown. Daarnaast wordt er ook geadviseerd om bij binnenkomst en weggaan van de sporthal een mondkapje te dragen. Tijdens het spelen is het dragen van een mondkapje niet nodig. Mocht je vragen hebben of tegen problemen aanlopen met reserveren, stuur dan svp een mail naar secretaris@bcdezwaluwen.nl

Succes en gezondheid!

Het bestuur

bcdezwaluwen.nl